Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20978
Τίτλος
Μελέτη βιοϊσοδυναμίας - Διερεύνηση της βιοδιαθεσιμότητας και βιοϊσοδυναμίας δύο φαρμακοτεχνικών μορφών αλβενδαζόλης σε πρόβατα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 9 - 2002
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟ.