Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21058
Τίτλος
Διάδοση νέων Τεχνολογιών στην Αναπαραγωγή Αιγών στην Ευρώπη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
5o Πρόγραμμα Πλαίσιο, QUALITY OF LIFE
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2002
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2004
Συνέταιροι:
12
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΥΔΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΛΑΟΝΤΑΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΑΝΔ., ΤΡΥΦΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩ.