Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21125
Τίτλος
Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα από τη χρησιμοποίηση οπτάνθρακα ως καύσιμο στους φούρνους της βιομηχανίας κεραμικών προϊόντων TERRA A.E
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 12 - 2002
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2002
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες