Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21142
Τίτλος
Χαρακτηρισμός του προϊόντος χλωριούχο πολυαργίλλιο, που παράγεται από τη Βιομηχανία Φωσφωρικών Λιπασμάτων και συγκριτική εφαρμογή του με άλλα παρεμφερή προϊόντα για την επεξεργασία επιλεγμένων δειγμάτων νερού και αποβλήτων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 1 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2003
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΠΠ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤ., ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΕΝ., ΠΕΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ., ΤΡΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.