Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21229
Τίτλος
Σχέδιο δράσης για τη μελέτη και προστασία του πληθυσμού του Σκυριανού αλόγου - εκτίμηση της γενετικής βιοποικολότητας του πληθυσμού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 3 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2004
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΥΔΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΥ., ΠΑΛΑΟΝΤΑΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΑΝΔ.