Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21321
Τίτλος
Σχεδιασμός και ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος πρόληψης και παρακολούθησης φυσικών καταστροφών από πυρκαγιές στις δασικές εκτάσεις του όρους Όλυμπος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 2004
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.