Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21419
Τίτλος
Εκτίμηση κόστους λογισμικού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
2 - 9 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
2 - 6 - 2005
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΑΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜ., ΜΠΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩ., ΜΠΛΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩ., ΠΑΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙ.