Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21422
Τίτλος στα Ελληνικά
Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Ανάπτυξη και υποστήριξη προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών για τις μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Νομών Θεσσαλονίκης (Α΄ Θεσσαλονίκης), Σερρών, Πέλλας
Τίτλος στα Αγγλικά
Advanced telematics services for the primary education : Development and support fo advanced telematic services for units of primary education in states of Thessaloniki (area A' Thessaloniki), Serres, Pella"
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, Κοινωνία της Πληροφορίας, Υπ.Ε.Π.Θ., MIS:86403
Ημερομηνία έναρξης
1 - 1 - 2003
Ημερομηνία λήξης
30 - 6 - 2005
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑ., ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟ., ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ ΔΗΜ., ΚΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΤ., ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤ., ΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤ., ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ-ΑΡΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕ., ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤ., ΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ., ΠΟΜΠΟΡΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕΡ., ΤΖΟΥΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ., ΤΣΑΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ.