Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
2145
Τίτλος
Κατασκευή συσκευής για την μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας υγρών ηλεκτρολυτών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 1986
Ημερομηνία Λήξης
7 - 2 - 1989
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΣΣΑΕΛ ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες