Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21472
Τίτλος
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Φύλο & Ισότητα: Προμήθεια βιβλίων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:75498 - Προπτυχιακά (Φύλο & Ισότητα) - 4.2.1.β
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΙΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες