Είστε εδώ

Έργο

Κωδικός Προγράμματος
21476
Ρόλος στο έργο
Συμμετοχή
Τίτλος στα Ελληνικά
Υπηρεσίες για τη σύνδεση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με την αγορά
Τίτλος στα Αγγλικά
Services for the linking of undergraduate and postgraduate students with the market
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Ημερομηνία έναρξης
1 - 9 - 2003
Ημερομηνία λήξης
30 - 6 - 2017
Κατάσταση
Κίνηση