Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21507
Τίτλος
Ολοκληρωμένη μικροβιολογική ασφάλεια στη γαλακτοβιομηχανία: Εφαρμογές σύγχρονων και ταχείων μεθόδων και τεχνικών για την ανίχνευση, καταμέτρηση και ταυτοποίηση αλλοιωτικών και παθογόνων μικροοργανισμών - Μοντελοποίηση της συμπεριφοράς τους κατά τους συνήθεις χειρισμούς.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΤΡΟΦΙΜΑ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΪΚΟΥΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩ., ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑ., ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΥ., ΝΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΥ., ΣΑΜΑΡΑ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΣΠΥ.