Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21556
Τίτλος
Περαιτέρω ανάλυση των ευρημάτων του CITYDELTA ως προς την αέρια ρύπανση στο αστικό υπόβαθρο και ενσωμάτωσή τους στο μοντέλο RAINS
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2004
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες