Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21582
Τίτλος
Αγροτική Πολιτική - Πολιτική αγροτικών προϊόντων - Ευρωπαϊκή οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 2014-2020, JEAN MONNET, Jean Monnet Chair
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες