Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21597
Τίτλος
Τεχνικογεωλογική μελέτη του αλιευτικού καταφυγίου των Ερμόνων σε επίπεδο αποδεκτό από τη Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 9 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
15 - 12 - 2003
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες