Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21696
Τίτλος στα Ελληνικά
Προσδιορισμός αιτιών αστοχιών οδοστρωμάτων ΠΑΘΕ, τμήμα Αγ. Θεόδωροι - Αλμυρός
Τίτλος στα Αγγλικά
Distress Assessment of PATHE Pavements - section st. Theodori - Almyros
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ημερομηνία έναρξης
26 - 2 - 2004
Ημερομηνία λήξης
30 - 9 - 2004
Τμήμα έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΛΟΪΖΟΥ ΛΟΪΖΟΣ ΠΑΠ., ΧΡΗΣΤΕΛΗ-ΔΡΟΣΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΙΩΑ.