Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21697
Τίτλος
Ελληνο-τουρκική συνεργασία για την ενίσχυση της προστασίας και της διαχείρισης υγροτοπικών πόρων (διεθνείς συμβάσεις και οδηγία 2000/60/Ε.Κ.)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 2 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΤΑΚΑ-ΓΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες