Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21705
Τίτλος
Προσδιορισμός των πλέον σημαντικών και συνήθων ποιοτικών προβλημάτων που εμφανίζουν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της επιτραπέζιας ελιάς, αξιολόγησή τους και παρεμβάσεις θεραπείας.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2004
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑ., ΚΟΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΥ., ΚΟΥΤΣΙΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΛΑΖ., ΜΠΟΣΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ., ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗ., ΤΣΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΗΣ.