Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21731
Τίτλος στα Ελληνικά
RKMnet (Περιφερειακό Δίκτυο Διαχείρισης Γνώσης)
Τίτλος στα Αγγλικά
RKMnet (Regional Knowledge Management Net)
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, INTERREG, INTERREG IIIC
Ημερομηνία έναρξης
1 - 4 - 2004
Ημερομηνία λήξης
30 - 6 - 2006
Τμήμα έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡ., ΜΗΛΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ., ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΕ., ΣΕΦΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑ., ΤΖΟΥΜΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΑΚ.