Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21733
Τίτλος στα Ελληνικά
Βελτιώνοντας την κινητικότητα και την προσβασιμότητα των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες στην Ευρώπη
Τίτλος στα Αγγλικά
MAPLE - improving mobility and accesibility for people with learning difficulties in Europe
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
Ημερομηνία έναρξης
1 - 10 - 2003
Ημερομηνία λήξης
30 - 11 - 2004
Τμήμα έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη | 6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΙΛ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ.