Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21785
Τίτλος
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ (περιβάλλον): Συμβολή στο σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση προτύπων γεωπληροφοριακών μοντέλων δεδομένων βάσεων γεωγραφικών δεδομένων, για συγκοινωνιακά δίκτυα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:88740 - Ηράκλειτος - Περιβάλλον - 2.6.1. Ια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 11 - 2002
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ., ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ., ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ.