Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21804
Τίτλος
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: Προηγμένες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και γνώσης σε βάσεις βιολογικών δεδομένων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:88722 - Ηράκλειτος - 2.2.3.β
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 11 - 2002
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΚΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΙΠΛΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΩΜ., ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖ.