Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21832
Τίτλος
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: Μελέτη των παραγόντων οι οποίοι ρυθμίζουν τα φαινόμενα της επιβίωσης, διαφοροποίησης και απόπτωσης των νευρώνων του εγκεφάλου κατά την ανάπτυξη, το γήρας και μετά από πειραματικές βλάβες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:88722 - Ηράκλειτος - 2.2.3.β
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 11 - 2002
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΥΣΕΛΗΣ ΒΑΣ., ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΘΕΤΙΣ ΓΕΩ., ΜΕΛΛΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝ., ΧΙΩΤΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙ.