Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21837
Τίτλος στα Ελληνικά
Επιμόρφωση πτυχιούχων φυσικής αγωγής και καθοδήγηση της άσκησης των αθλούμενων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τίτλος στα Αγγλικά
Continuing education of physical education instructors in the development of exercise programs in local communities (municipalty)
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Ημερομηνία έναρξης
17 - 5 - 2004
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2006
Τμήμα έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣ-ΝΙΚΗΣ)
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΙΠΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΙΜ., ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΒ., ΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ.