Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21885
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Διερεύνηση των βιοχημικών και φυσιολογικών διεργασιών που επηρεάζουν την πρόσληψη, μετακίνηση και μεταβολισμό του cd σε καπνά ανατολικού τύπου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:89206 - Πυθαγόρας - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ., ΜΟΛΑΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ., ΣΟΥΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΤ., ΤΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΩΜ.