Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21890
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (Περιβάλλον): Ρόλος των μυκορριζών σε φυσικά και γεωργικά οικοσυστήματα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:89207 - Πυθαγόρας - 2.6. Περιβάλλον
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΕΡΕΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΑ., ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜ., ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΘ., ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΑΒΡ.