Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21897
Τίτλος
Συγκέντρωση, οργάνωση και διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με τα νέα δομικά προϊόντα και την εφαρμογή τους στη δόμηση και την πρόοδο της τεχνολογίας στον τομέα των κατασκευών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 4 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες