Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21906
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Εξέταση της συμβατότητας των υλικών προσθήκης και αναζήτηση των ορίων διαλυτότητας τους για τη βελτίωση της διαδικασίας και της ποιότητας του γαλβανισμού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:89206 - Πυθαγόρας - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΟΥΡΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ., ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜ., ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔ., ΤΣΙΠΑ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜ.