Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21926
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Βέλτιστη διαχείριση βιομηχανικών προϊόντων στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:89206 - Πυθαγόρας - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΧΙΛΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΒΑΣ., ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΙΩΑ., ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜ., ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΜ., ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ.