Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21929
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ): Η επίδραση στην ποιότητα του μικροπεριβάλλοντος της εκτροφής και στις αποδόσεις κρεοπαραγωγών ορνιθίων, από την ενσωμάτωση ενός ελληνικού φυσικού ζεόλιθου στο σιτηρέσιο και στη στρώμνη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:89207 - Πυθαγόρας - 2.6. Περιβάλλον
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΞΑΝΘΙΠΠΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
SQUIRES CLARE ANT., ΔΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ., ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟ., ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒ.