Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21932
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (Περιβάλλον): Παραγωγή υδρογόνου σε αντιδραστήρες μεμβράνης στερεών ηλεκτολυτών (ΑΜΣΗ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:89207 - Πυθαγόρας - 2.6. Περιβάλλον
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ., ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΚΩΝ., ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΘΕΟ., ΣΚΟΔΡΑ ΑΓΛΑΪΑ ΔΗΜ.