Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21934
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (Περιβάλλον): Μελέτη φυσικών, χημικών και τοξικολογικών χαρακτηριστικών των σωματιδιακών εκπομπών οχημάτων διαφορετικών τεχνολογιών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:89207 - Πυθαγόρας - 2.6. Περιβάλλον
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΟΥΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΟ., ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥ., ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ., ΝΤΖΙΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜ., ΠΙΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ., ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΠΑΝ.