Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21935
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Η επίδραση του στρες στη θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:89206 - Πυθαγόρας - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2005
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΑΪΝΤΑΡΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑ., ΜΑΝΑΤΟΥ ΕΛΛΗ ΙΩΑ., ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣ ΠΑΛ.