Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21936
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Μικροπορώδη σύνθετα υλικά βιοπολυμερών - υδροξυαπατίτη για την κατασκευή υποκατάστατων οστών και την ελεγχόμενη απελευθέρωση φαρμακευτικών ουσιών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:89206 - Πυθαγόρας - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΡΙΤΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ.