Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21940
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Χαρακτηρισμός στερεών φαρμακευτικών ουσιών και αντιμετώπιση προβλημάτων ανάπτυξης και θεραπευτικής αποτελεσματικότητας των φαρμάκων με εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων και κρυσταλλομηχανικής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:89206 - Πυθαγόρας - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΕΡΓΚΙΖΙ ΣΟΥΖΑΝΑ ΜΟΝ., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ., ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩ., ΜΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΩΜ., ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΛΗ., ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙ.