Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21958
Τίτλος στα Ελληνικά
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: μοριακή ανάλυση ορισμένων γενετικών και επιγενετικών παραγόντων σε καρκινώματα πνεύμονα και διερεύνηση της αξίας τους στην πρώιμη διάγνωση σε πτύελα και βριγχικά εκπλύματα από ασθενείς ιατρείων διακοπής καπνίσματος
Τίτλος στα Αγγλικά
Molecular analysis of certain genetic and epigenetic factors in lung carcinomas and evaluation of their importance in early giagnosis in putum and bronchial washings from smoking cessation clinic's patients
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:89206 - Πυθαγόρας - 2.2 Γενικό
Ημερομηνία έναρξης
1 - 5 - 2004
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2006
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΟ.