Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21958
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: μοριακή ανάλυση ορισμένων γενετικών και επιγενετικών παραγόντων σε καρκινώματα πνεύμονα και διερεύνηση της αξίας τους στην πρώιμη διάγνωση σε πτύελα και βριγχικά εκπλύματα από ασθενείς ιατρείων διακοπής καπνίσματος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:89206 - Πυθαγόρας - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΓΓΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩ., ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΟ.