Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21967
Τίτλος
Ανάπτυξη μεθόδων βιολογικής καλλιέργειας στην άμπελο, με έμφαση την εφαρμογή του EXCOSECT της εταιρίας BASF στην αντιμετώπιση της ευδεμίδας σε διάφορες ποικιλίες της αμπέλου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
1 - 4 - 2005
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες