Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21977
Τίτλος
Επαναλειτουργία - αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής του εργαστηρίου Εδαφολογίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 6 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
8 - 10 - 2004
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες