Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21980
Τίτλος
Ανάπτυξη λογισμικού για τον ημερήσιο προγραμματισμό λειτουργίας του συστήματος παραγωγής της ΔΕΗ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 7 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
7 - 9 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΟΥΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΥΑ., ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΑ., ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑ.