Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
21981
Τίτλος
Προσδιορισμός των απαιτήσεων σε θρεπτικά για καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας με βάση την ανάλυση εδάφους και φυτικών ιστών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 6 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΘ.