Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
22027
Τίτλος
Σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης και εφαρμογής της τεχνολογίας ζωοτροφών στη διατροφή ορνιθίων κρεοπαραγωγής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 7 - 2004
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡ., ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ., ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣ., ΝΤΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ., ΣΙΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ.