Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
2282
Τίτλος
Μελέτη του βιογεωχημικού κύκλου των οργανοφωσφορικών παρασιτοκτόνων στο Θερμαϊκό κόλπο
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 1988
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 1988
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΥΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΦΡΑ.