Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
2303
Τίτλος
Μηχανισμοί μεταφοράς, κατανομής και επαναδιάλυσης βαρέων μετάλλων σε νερά και ιζήματα του Αξιού ποταμού, των εκβολών του και του κόλπου Θεσσαλονίκης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 1988
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΦΡΑ.