Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
2331
Τίτλος
Νεοτεκτονική και Γεωδυναμική του τέλους του καινοζωικού στη λεκάνη της Θεσσαλίας και τις γύρω περιοχές
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
17 - 6 - 1989
Ημερομηνία Λήξης
16 - 6 - 1991
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες