Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
2348
Τίτλος
Δύο στάδια καταλυτικής εξαερίωσης του λιγνίτη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 12 - 1987
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 1991
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
## ΚΕΝΟ ##, ΙΩΒΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΝΙΚ., ΝΤΑΜΠΟΥ ΞΑΝΘΗ ΣΤΑ., ΠΑΡΙΣ ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ ΣΤΕ.