Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
2397
Τίτλος
Αναζήτηση καμπυλοβακτηριδίων, Υερσινιών, Κρυπτοσποριδίου, και GIARDIA LAMBLIA στα νερά του νομού Θεσσαλονίκης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 1989
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ-ΒΑΓΙΩΝΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ-ΤΑΝΙΑ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες