Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
2458
Τίτλος
Ανάπτυξη ενός, περίπου μεταβλητού στο βάθος, μαθηματικού ομοιώματος για την προσομοίωση της ανεμογενούς κυκλοφορίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 6 - 1990
Ημερομηνία Λήξης
1 - 12 - 1990
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες