Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
2529
Τίτλος
Κατασκευή δυτικής εισόδου λιμένα, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις εργασίες βυθοκορήσεων, απορρίψεων και επιχωματώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 12 - 1990
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΤΙΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ., ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙ., ΠΑΝΕΡΑ ΛΗΤΩ ΠΕΤ., ΣΤΟΥΠΑ - ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑ., ΧΑΣΙΛΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΣ.