Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
2621
Τίτλος
Διεθνές πρόγραμμα μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή Θεσσαλονίκης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 7 - 1991
Ημερομηνία Λήξης
16 - 9 - 1991
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΣΙΝΤΣΙΦΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ.