Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
2684
Τίτλος
Ανάπτυξη βιοαποικοδομήσιμου φύλλου από πολυαιθυλένιο με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή σάκων απορριμμάτων και υλικών συσκευασίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 1 - 1992
Ημερομηνία Λήξης
8 - 12 - 1992
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες